Metge assistent centres escola

Metge assistent centres escola 2017-11-07T10:57:53+00:00

Metge assistent centres escola

Aquest servei inclou la visita periòdica del metge al centre escolar en la qual desenvolupa una tasca assistencial adreçada a alumnes i professors, atenent, així  mateix, les consultes que li facin.

·     La supervisió de les dietes de menjador i l’ús de la farmaciola de la llar.

·     L’assessorament sobre temes generals i específics relacionats amb la salut dels alumnes. (comunicats periòdics de caràcter mensual adreçats a pares, establir criteris sobre períodes de quarantena en les patologies infeccioses, etc.)

Igualment i de forma coordinada amb els mestres i tutors es poden realitzar accions d’informació i sensibilització de caràcter col·lectiu en temes com els canvis corporals, l’alimentació i els hàbits saludables, la higiene,  la prevenció de consum de tabac, alcohol i drogues, M.T.S, etc. Aquestes accions tenen com a objectiu l’educació i promoció de la salut dels alumnes tot donant respostes a situacions que es puguin produir i aconsellant com actuar davant de les mateixes.